Infoa liikennekasvastuksesta

Arvoisa huoltaja!

Huoltajien rooli lasten ja nuorten liikennekasvatuksessa on keskeinen. Vanhempi on vastuussa lapsensa kasvattamisesta itsenäiseksi ja turvalliseksi liikkujaksi. Viime kädessä kaikki lähtee vanhemman esimerkistä.


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle, huoltajille ja johtokunnalle